Εξαντλημένο
Στο 1kg αντιστοιχούν 240-260 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 240-260 (±10) τεμάχια
Εξαντλημένο
Στο 1kg αντιστοιχούν 240-260 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 240-260 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 240-260 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 240-260 (±10) τεμάχια