Στο 1kg αντιστοιχούν 390-420 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 530-560 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 510-540 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 390-420 (±10) τεμάχια