Στο 1kg αντιστοιχούν 360-390 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 520-550 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 500-530 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 340-370(±10) τεμάχια