Στο 1kg αντιστοιχούν 540-570 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 540-570 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 520-550 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 520-550 (±10) τεμάχια