Στο 1kg αντιστοιχούν 43-45 τεμάχια 16,00 Τιμή Κιλού
Στο 1kg αντιστοιχούν 43-45 τεμάχια 16,00 Τιμή Κιλού
Εξαντλημένο
Στο 1kg αντιστοιχούν 43-45 τεμάχια 16,00 Τιμή Κιλού
Συσκευασία: 45γρ 12,80 Τιμή Κιλού
Στο 1kg αντιστοιχούν 18-20 τεμάχια 12,80 Τιμή Κιλού
22,80 Τιμή Κιλού
Εξαντλημένο