Στο 1kg αντιστοιχούν 18-20 τεμάχια 10,80 Τιμή Κιλού