Κουφέτα Χατζηγιαννάκη για όλες τις περιστάσεις. Κουφέτα αμυγδάλου κλασικά, κουφέτα με πικραμύγδαλο, κουφέτα με γεύσεις, κουφέτα πιτσιλωτά, κουφέτα crispy, κουφέτα για μνημόσυνα, ασημοκούφετα

Στο 1kg αντιστοιχούν 320-340 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια