Συσκευασία: 50γρ. 2,70
Συσκευασία: 70γρ. 2,70
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια
Στο 1kg αντιστοιχούν 300-320 (±10) τεμάχια