Συσκευασία: 45γρ 11,80 Τιμή Κιλού
Συσκευασία: 50γρ. 0,70
Στο 1kg αντιστοιχούν 18-20 τεμάχια 10,80 Τιμή Κιλού
Συσκευασία: 50γρ. 0,50